Digitalni alat Genially mrežna je aplikacija koja omogućava izradu interaktivnih digitalnih sadržaja poput prezentacija, videosadržaja, vodiča, izvješća, preglednika, plakata, digitalnih kvizova i igara.
U nastavi se pokazao višestruko korisnim zbog mogućnosti uključivanja različitih sadržaja izrađenih u nekim drugim alatima.
Izvrsnim saveznikom pokazao se i u novonastaloj situaciji nastave na daljinu kada nam je više nego ikada potreban alat u kojem je moguće objediniti različite tipove zadataka i učeničkih aktivnosti strukturiranih od nižih prema višim razinama učeničkih postignuća.
Prikazat ćemo osobitosti aplikacije i vrste sadržaja koje je u njoj moguće načiniti. Saznat ćete kako izgleda izrada digitalnoga sadržaja te kako se ostvaruje interaktivnost pojedinih njegovih elemenata.

 

Slike alata

 

Video prikaz alata